Curriculum Vitae

Johanna Nordström

Kommunikatör. Feminist. Vegan. Finurlig och möjligtvis även rolig.

Om mig

Drömmer om en hållbar värld, fri från orättvisor och förtryck.

Är nittiotalist, idealist och flerfaldig Pokémon-mästare. Konservativ enbart när det gäller semlor och julpynt.

Har varit med i Vem Vet Mest? och är en outsinlig källa till onödig kunskap om astronomi och Sveriges landskapsdjur.

Gillar styrketräning, kaffe och Söndagskrysset i DN.

2018

Sundbybergs stad

I februari 2018 började jag som kommunikatör på Sundbybergs stads kommunikationsavdelning. Där har jag ett särskilt ansvar för social- och arbetsmarknadsförvaltningen, vilket innebär att jag stöttar dem i planering och produktion av kommunikation och är deras väg in när de behöver stöd i kommunikationsfrågor.

Den andra delen av min tjänst är placerad centralt på stadsledningskontoret, där jag jobbar med stadenövergripande kommunikationsfrågor tillsammans med resten av avdelningen. Där ingår till exempel utveckling av stadens närvaro i sociala medier och kommunikation kring allmänna val och EU-val. Under 2019 har jag också varit projektledare för stadens nationaldagsfirande, som är ett av Sveriges största med drygt 40 000 besökare.

Arbetsuppgifter
 • Utveckling av stadens närvaro i sociala medier
 • Grafisk produktion
 • Planera och producera innehåll för externwebb, intranät och sociala medier
 • Strategiskt och operativt stöd till social- och arbetsmarknadsförvaltningen
 • Projektledare för stadens nationaldagsfirande

2017

Feministiskt initiativ

Jag har varit feminist och politiskt intresserad i många år, och drömmer om att få använda min kompetens som kommunikatör till att göra världen bättre. Jag är engagerad både i Fi:s nationella kommunikationsgrupp och i Stockholms läns kommunikationsgrupp.

Arbetsuppgifter
 • Skapa grafiskt material för tryck och sociala medier
 • Redaktör på Facebook och Instagram

2017—18

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen är en ideell förening som jobbar med kompetensutveckling och nätverkande för anställda i försäkringsbranschen. Som kommunikatör var jag ansvarig för att marknadsföra föreningens utbildningsaktiviteter samt jobba strategiskt med föreningens varumärke och innehållsstrategier för olika kanaler. Jag producerade och programledde SFF:s podcast, och tillsammans med mina kollegor genomförde jag våra olika utbildningsaktiviteter.

Arbetsuppgifter
 • Redaktör för webb, intranät och sociala medier
 • Planering och produktion av innehåll för olika kanaler
 • Beställare och kontaktperson mot externa leverantörer
 • Producent och programledare för podcast
 • Marknadsföring via e-post och Linkedin
 • Administration i CRM-system
 • Ta fram innehållsstrategier för olika kanaler
 • Varumärkesarbete med vision och kärnvärden

2015—17

Västerbottens läns landsting

Under min tid på landstinget jobbade jag i projekt och kampanjer inom folkhälsoområdet, främst med fokus på tobaksprevention och fysisk aktivitet. Tyngdpunkten låg på webb och sociala medier, dels att planera och skapa innehåll för våra kanaler och dels att ta fram rutiner, strategier och arbetssätt eftersom det inte funnits tidigare. Jag jobbade också mycket mot skolor och skolelever med föreläsningar, utbildningar och andra aktiviteter. Jag deltog även på mässor och dylikt som representant för landstinget och folkhälsoenheten.

Arbetsuppgifter
 • Ta fram innehållsstrategier, rutiner och arbetssätt för kommunikation
 • Redaktör för webb och sociala medier
 • Planering och produktion av innehåll för olika kanaler
 • Planera och genomföra arrangemang
 • Stötta utvecklingsarbetet i projekt och kampanjer

2014—15

Umeå Studentradio 102,3

Programledare för Matriarkatet, ett feministiskt diskussionsprogram. Även programledare för radions stödsändningar till förmån för Musikhjälpen 2014, och medlem i planeringsgruppen för sändningarnas innehåll.

Arbetsuppgifter
 • Planera innehållet i sändningar
 • Sköta tekniken under livesändningar